adscivil logo
Loading...

ADSCivil VPV

14/12/2021 8:58
4106

ADSCivil VPV (Virtual Project Viewer) - Phần mềm mô phỏng 3D các dự án hạ tầng.

 • ADSCivil VPV - Phần mềm chuyên nghiệp kết nối người thiết kế với công trình tương lai. ADSCivil VPV xây dựng và quản lý mô hình thực tại ảo 3D công trình xây dựng, cung cấp cho người dùng công cụ mô hình hóa 3D công trình một cách nhanh chóng và quản lý từng đối tượng mô hình hóa.
 • ADS VPV giúp tạo ra các mô hình kỹ thuật số hoàn toàn tự động và chính xác từ các phần mềm thiết kế khác, trao đổi các nội dung thiết kế với các thành phần trong dự án từ đó phát hiện các xung đột từ ngay trong giai đoạn thiết kế.

XÂY DỰNG MÔ HÌNH NHANH CHÓNG THÔNG QUA CÁC TEMPLATE

 • Kết quả trực tiếp xuất ra từ các phần mềm thuộc hệ sinh thái ADSCivil sẽ được chuyển đổi tự động thông qua các Template được tích hợp sẵn khi cài đặt giúp cho việc xây dựng mô hình 3D trở nên đơn giản nhất.
 • Các hạng mục: đường giao thông, hệ thống hạ tầng thoát nước, phân lô đào đắp san nền, ... đều được kế thừa hoàn hảo sang mô hình thực để sẵn sàng tích hợp thông tin.
 • Hiện trang 2D cũng được tái hiện trên mô hình dưới dạng 3D chỉ thông qua 1 vài thao tác khai báo đơn giản.

MIGRATE - HỖ TRỢ LÀM VIỆC NHÓM

Khi triển khai các dự án lớn đặt ra rất nhiều vấn đề:

 • Cấu hình máy trạm đáp ứng các yêu cầu xây dựng mô hình 3D
 • Tiến độ các hang mục vừa phải đảm bảo triển khai thiết kế song song với nhau, vừa phải đảm bảo có sự phối hợp tham chiếu kế quả của các hạng mục khác
 • Chia sẻ thông tin và đảm bảo tính tính đồng nhất của thông tin

Đáp ứng các yêu cầu khi triển khai dự án lớn, ADSCivil VPV cung cấp tính năng Migrate giúp cho dễ dàng tổng hợp và ghép nối dữ liệu của các hạng mục vào mô hình tổng thể chung. Khi đó:

 • Các hạng mục được thiết kế độc lập, sử dụng tham chiếu của các hạng mục khác để đảm bảo khớp nối. Do vậy không cần phải trang bị máy tính với cấu hình quá cao, chi phí trang bị thiết bị sẽ giảm đáng kể.
 • Việc cho phép ghép nối các hạng mục cũng giúp cho các hạng mục khác nhau có thể thiết kế cùng 1 lúc, không cần phải chờ đợi các hạng mục khác. Do đó góp phần đẩy nhanh tiến độ triển khai thiết kế khi các hạng mục được thiết kế đồng thời.

MÔ HÌNH 3D TÍCH HỢP THÔNG TIN (BIM EXPLORER), TỔNG HỢP HIỂN THỊ MÔ HÌNH TỪ CÁC PHẦN MỀM KHÁC NHAU

 • Là môi trường tích hợp thông tin BIM. ADSCivil VPV trao đổi với các hệ thống BIM khác thông qua định dạng chung IFC
 • Mô hình thông tin công trình BIM được xây dựng từ ADSCivil VPV modeler và các phần mềm khác của hệ sinh thái ADSCivil được thể hiện chung với mô hình từ các hệ thống BIM khác (Revit, Tekla, AECoSim, ...)
 • Thông tin phi hình học của các đối tượng trong mô hình cũng được hiển thị đầy đủ và dễ dang tra cứu không phân biệt đối tượng từ mô hình của ADSCivil xây dựng lên hay đối tượng được import từ các hệ thống BIM khác.
 • Xây dựng hệ thống Open BIM, do vậy ADSCivil VPV cho phép tự định nghĩa các trường thông tin, từ đó đáp ứng tốt hơn cho các công trình hạ tầng khi mà các trường thông tin tiêu chuẩn không đủ để đáp ứng lượng thông tin cần lưu trữ cho mô hình

TASK PLANNING - HIỂN THỊ MÔ HÌNH THEO THỜI GIAN THỰC 

 • Trong khi triển khai thi công các hạng mục của công trình, có các đối tượng chỉ xuất hiện trong 1 khoảng thời gian nhất định (các máy thi công, thiết bị phụ trợ, ...) và các đối tượng còn lại sẽ hầu hết xuất hiện từng phần theo thời gian. Khi đó đòi hỏi hệ thống BIM Explore cũng phải cho phép thiết lập các mốc thời gian cho các đối tượng. Khi đó, mô hình thực tiễn và mô hình trên thiết kế mới thực sự giống nhau.
 • Việc hiển thị mô hình theo thời gian cũng cho phép tối ưu không gian khi triển khai thi công dự án. Khi đó, hoàn toàn người kỹ sư có thể quan sát sự xung đột không gian trong quá trình xây lắp các hạng mục trong cùng 1 không gian chung.
 • Việc hiển thị theo thời gian cũng cho phép kiểm tra đối chiếu tiến độ thi công thực tế với tiến độ kế hoạch, từ đó có thể có các điều chỉnh can thiệp để đảm bảo tiến độ dự án triển khai đúng và vượt tiến độ ban đầu đặt ra.

 

Từ Khóa Nổi Bật
ADSCivil
Chia Sẻ