adscivil logo
Loading...

ADSCivil Intersections

14/12/2021 9:03
4964

CÔNG TÁC THIẾT KẾ NÚT GIAO ĐỒNG MỨC

Trong mỗi dự án thiết kế hạ tầng giao thông đô thị, số lượng nút giao thông cùng mức là rất lớn. Trong 1 thời gian dài, việc thiết kế nút giao thông cùng mức dọc tuyến chỉ được coi là một công việc đơn giản và không được chú trọng. Điều này dẫn đến chất lượng hồ sơ thiết kế nút giao cùng mức rất kém, gây nhiều hệ lụy cho xã hội và phải mất nhiều thời gian, chi phí để xử lý cải tạo các nút giao khi đã vận hành khai thác.

Các lỗi thiết kế điển hình nhất có thể kể đến là:

 • Thiết kế làn chờ rẽ trái không đủ số làn hoặc chiều dài
 • Thiết kế làn ưu tiên rẽ phải, làn chờ rẽ trái không phù hợp dẫn đến gây ùn tắc trong quá trình vận hành khai thác
 • Vuốt nối độ dốc không êm thuận
 • Không xác định hoặc xác định sai điểm tụ thủy của nút giao

ADSCivil Intersection là phần mềm thiết kế nút giao trong bộ phần mềm ADSCivil. Đây cũng là phần mềm đầu tiên "Made in Vietnam" cho công tác thiết kế nút giao, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của công tác thiết kế:

 • Hỗ trợ thiết kế, bố trí tránh các lỗi cơ bản thường gặp trong công tác thiết kế nút
 • ADSCivil Intersection cũng hướng đến việc kế thừa và đồng bộ dữ liệu thiết kế của các tuyến giao
 • Đảm bảo yếu tố thân thiện, dễ tiếp cận và sử dụng linh hoạt

THIẾT KẾ NÚT GIAO TIÊU CHUẨN

ADSCivil Intersection kế thừa trực tiếp dữ liệu các tuyến đường đã thiết kế trong ADSCivil Road, đảm bảo luôn có thống nhất dữ liệu của các tuyến đường tại nút giao. Tất cả các điều chỉnh cao trình tim tuyến của các tuyến đường sẽ được cập nhật tự động cho nút giao. Nút giao thông trong ADSCivil Intersection được thiết kế rất linh hoạt với các tính năng hoàn hảo:

 • Thiết kế làn xe tách làn/nhập làn cho phương tiện trước và saukhi chuyển hướng
 • Tính năng sao chép thông số thiết kế lược bỏ các thao tác lặp khi thiết kế các nút giao giống nhau
 • Mỗi góc giao được coi như một tuyến đường độc lập, dễ dàng thiết kế và kiểm soát độ dốc ngang và sự chuyển tiếp cao trình mép đường trong nhánh cũng như tính toán khối lượng chi tiết
 • Tự động xuất đường đồng mức nút, bảng khái toán khối lượng và bảng tọa độ điểm khống chế nút giao phục vụ thi công

THIẾT KẾ NÚT GIAO VÒNG XUYẾN

Bằng việc phân chia các khu vực của nút giao vòng xuyến, người thiết kế hoàn toàn có thể sử dụng ADSCivil Intersection để thiết kế các nút giao vòng xuyến phức tạp thông qua việc thiết kế các nút giao giữa các tuyến nhánh với tuyến xuyên tim nút:

 • Thiết kế các tuyến đường nhánh và tuyến xuyên tim nút bằng ADSCivil Road
 • Chia phạm vi nút thành các phạm vi nhỏ tại các điểm nút giao tiêu chuẩn giữa tuyến nhánh và tuyến xuyên tim
 • Mỗi nút giao được coi như một nút tiêu chuẩn, kế thừa thiết kế từ các thiết kế tuyến đường đã thiết kế, dễ dàng thiết kế và kiểm soát độ dốc ngang và sự chuyển tiếp cao trình mép đường trong nhánh cũng như tính toán khối lượng chi tiết
 • Đồng bộ mô hình thiết kế chung vào ADSCivil VPV để kiểm soát mô hình 3D toàn phạm vi nút và xuất mô hình phối cảnh qua Twinmotion hoặc các phần mềm trình chiếu diễn họa

 

 

 

Từ Khóa Nổi Bật
Adscivil
Chia Sẻ